Suomen laki

Unohdimme kiireessä laskuttaa saatavan – onko saatava menetetty?

16.1.2017

Intrumin neuvontalakimiehet vastaavat perintään liittyviin kysymyksiin.

 

 

Asiakas tilasi tuotteen ja se toimitettiin hänelle lähes kolme vuotta sitten. Kiireessä laskutus jäi kuitenkin vahingossa hoitamatta. Emme ole olleet asiakkaaseen muutenkaan yhteydessä. Voimmeko vielä laskuttaa saatavan ja ryhtyä perimään sitä normaalisti vai onko saatava jo lopullisesti menetetty? Mitä tarkoittaa velan vanheneminen? Milloin velka vanhenee?

 

 

 

Laskutuksen viivästymistä on käsitelty Kuluttaja-asiamiehen linjauksessa Maksaminen ja laskutus. Linjauksen lähtökohtana on, ettei velkoja saisi viivytellä laskun lähettämisessä, jotta kuluttaja pystyisi helposti tunnistamaan saapuneen laskun ja sen perusteen. Samaa periaatetta voidaan soveltaa myös yrityssaataviin. Jos yritys laskuttaa saatavan vasta pitkän ajan kuluttua sen syntymisestä, saattaa olla ongelmallista osoittaa, että velkasuhde on todella syntynyt ja että lasku on edelleen maksamatta. Viiveellä tapahtuvan laskutuksen osalta velkojan tuleekin varautua selvittämään tarkemmin saatavan perustetta ja määrää.

Laki velan vanhentumisesta (728/2003) säätää, että saatavat vanhenevat pääsääntöisesti kolmessa vuodessa. Vanhentumisen määräaika lasketaan pääsäännön mukaan laskun eräpäivästä. Ellei eräpäivää ole sovittu, vanhentumisajan laskeminen alkaa siitä, kun velkojalla oli oikeus vaatia maksua velalliselta. Oikeus maksun vaatimiseen alkaa esimerkiksi silloin, kun myyjä on luovuttanut kaupan kohteen ostajalle tai muuten täyttänyt oman suoritusvelvollisuutensa asiassa. Jos saatavan perusteen syntymisestä on kulunut jo yli kolme vuotta, saatava on vanhentunut, eikä sitä voi enää laskuttaa asiakkaalta. Vanhentumaton saatava sen sijaan voidaan laskuttaa, ja se voidaan myös siirtää normaalisti perintään, mikäli sitä ei makseta.

Vanhentumislaki on pakottavaa oikeutta. Velkoja ja velallinen eivät siis voi sopia lykkäävänsä vanhentumisajan alkamista tai pidentävänsä lakiin kirjattua vanhentumisaikaa.

Kolme syytä hoitaa laskutus heti

  1. Pikainen laskutusrytmi johtaa pikaiseen suoritukseen ja raha kiertää.
  2. Mahdolliset saatavaan liittyvät epäselvyydet on helpointa selvittää tuoreeltaan ja silloin myös todisteet saatavan toteennäyttämiseksi ovat tallessa.
  3. Asiakkaan taloudellisessa tilanteessa ei ehdi tapahtua muutoksia huonompaan suuntaan.

 

Lue lisää lakiasiainpalveluistamme

Jaa sivu