Cathrine Klouman: ”Digitaalisaatio mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen”

26.4.2018

Tapasimme Intrum-konsernin operatiivisen johtajan ja johtoryhmän jäsenen Cathrine Kloumanin Intrumhackathonissa huhtikuun alussa, jossa Intrum, Tieto, IBM ja Nordic Finance Innovation innovoivat uusia ratkaisuja kuluttajien taloudellisen hyvinvoinnin parantamiseksi yhdessä oppilaitosten, tiedeyhteisön ja eri alojen edustajien kanssa. Keskustelimme digitalisaation tuomista mahdollisuuksista ja siitä, millaisia hyötyjä niistä on asiakkaillemme.

Mitkä trendit vaikuttavat eniten luotonhallinta-toimialaan juuri nyt?

– Teknologia vaikuttaa tällä hetkellä kaikkien yritysten liiketoimintaan. Päättäjät ja hallitusammattilaiset arvioivat tällä hetkellä kiivaasti sen tuomia mahdollisuuksia ja uhkakuvia, kuten millaisia vaikutuksia teknologisella murroksella tulee olemaan, miten arvoketjut muuttuvat, ja millaisia palveluita he haluavat luotonhallintakumppaneilta jatkossa. Meille on tärkeää auttaa asiakkaitamme kehittämään palvelujaan siten, että ne parantavat asiakaskokemusta ja auttavat kuluttajia hallitsemaan entistä paremmin omaa talouttaan ja selviytymään veloista. Automaatio, robotiikka, data-analytiikka ja digitaaliset ratkaisut tarjoavat tähän täysin uudenlaisia mahdollisuuksia.

Tiesitkö, että Intrum investoi vuosittain noin 10 miljoonaa euroa digitalisaatioon, automatioon ja datan analysointiin

Millainen on oma työurasi digitalisaation parissa?

– Olen työskennellyt koko ikäni tietotekniikan parissa finanssi- ja autoteollisuuden toimialoilla ennen siirtymistäni Intrumille. Rakensin muun muassa verkko- ja mobiilipankkiratkaisuja pohjoismaisille pankeille. Kaikissa tehtävissäni olen auttanut yrityksiä hyödyntämään digitalisaatiota ja teknologiaa liiketoiminnassaan. Voin todellakin sanoa olevani rakastunut siihen maailmaan. Intrumin COO-roolissani vastaan liiketoiminnan kehittämisestä ja konsernin innovaatio-ohjelmista.

Mikä sinua motivoi työssäsi?

– Digitaalisten muutosprojektien johtamisessa vaaditaan todella paljon intohimoa, sillä projektit ovat usein varsin monimutkaisia ja haastavia. Minua motivoi erityisesti se, että kun näen eri alojen osaajien työskentelevän yhdessä yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi ja hyödyntävän teknologisia innovaatioita. Tunnen myös aitoa ammattiylpeyttä siitä, että työmme terveen talouden puolesta Intrumilla hyödyttää koko yhteiskuntaa”.

Miten innovaatioissa voi onnistua?

– Innovaatiot tarvitsevat onnistuakseen sisukkuutta, päättäväisyyttä sekä lujaa uskoa omaan ideaan. Omaa ajattelua kannattaa myös haastaa. Ottamalla muut aikaisessa vaiheessa mukaan on ratkaisevan tärkeää. Matkan varrella tulee varmasti myös epäonnistumisia, mutta ilman riskinottoa innovointi olisi mahdotonta. Epäonnistumiset ovat osa matkantekoa. Kehittäminen vaatii taloudellisia resursseja pitkällä aikavälillä, sillä useat hankkeet ovat aluksi tuottamattomia. Tässä tehtävässä täytyy olla ”staminaa”, eli pitää pysyä vahvana myös silloin, kun ongelmia alkaa esiintyä, ja olla pitkäjänteinen sekä sisukas. Itsensä likoon laittaminen kannattaa, sillä uuden kehittäminen on erittäin palkitsevaa.

Intrumhackathonin voitti tiimi IMMIT. Tutustu heidän taloudenhoidon yhteisöllisyyttä korostavaan ideaansa kotisivuillamme.

Tutustu kaikkii Intrumhackathonissa palkittuihin innovaatioihin täällä.

Jaa sivu