Helena Junttila, Posti

Posti: ”Panostus luotonhallinnan alkupäähän vähensi perinnän tarvetta”

8.11.2016

Postin yhteistyö Intrum Justitian kanssa on jatkunut jo pitkään. Yhteistyö on kehittynyt vuosien saatossa Postin muuttuvien tarpeiden mukana. Kumppanuus alkoi perintäyhteistyönä ja on sittemmin laajentunut kattamaan luotonhallinnan koko asiakassuhteiden elinkaaren ajan.

Posti tuottaa posti- ja logistiikkapalveluita satojen vuosien kokemuksella, mutta innovatiivisella asenteella. Toiminnan kulmakiviä ovat kokemuksen tuoma varmuus yhdistettynä uudistuviin ja innovatiivisiin palveluihin.

– Yhteistyö Intrum Justitian kanssa on lisännyt Postissa ymmärrystä siitä, että asiakkaan kannattavuutta ja muita taloudellisia tekijöitä on tarkasteltava kaikissa asiakkuuden elinkaaren vaiheissa, eikä ainoastaan huonoina päivinä, toteaa käytännön yhteistyöstä vastaava palvelupäällikkö Helena Junttila.

Asiakaslähtöistä verkkoratkaisujen kehitystä

Postin toimiala elää juuri nyt murroskautta. Perinteiset palvelut vähenevät ja ihmiset siirtyvät käyttämään erilaisia verkkopalveluita. Posti hakee kasvua digitaalisista palveluista ja ohjaa asiointia voimakkaasti itsepalveluun verkossa. Myös Intrum Justitian panostusta digitaalisiin ratkaisuihin arvostetaan Postissa.

– Päivittäisessä käytössämme olevan Intrum Webin kehittäminen nykyiseen, käyttäjäystävälliseen suuntaan oli hyvä juttu. Moniin arkipäiväisiin asioihin on saatu Webin kautta ratkaisu joutuisasti, Junttila kertoo.

Panostus luotonhallinnan alkupäähän vähensi perinnän tarvetta

Luotonhallintayhteistyö Postin ja Intrumin välillä on päivittäistä ja jatkuvaa. Ison organisaation luotonhallinta hoituu kätevästi verkossa, Intrum Web -verkkopalvelussa. Kaikki Postin asiakkaiden luotonhallintaa käsittelevät palveluneuvojat saavat Intrum Webistä ajantasaiset tiedot niin asiakkaiden luottokelpoisuudesta kuin perinnässä vireillä olevista asioistakin.

Kätevällä verkkopalvelulla ei kuitenkaan ole tarkoitus korvata kontaktia intrumlaisten kanssa. Juuri Postin tarpeisiin ja asiakastilanteisiin perehtyneet asiantuntijat ovat koko ajan postilaisten käytettävissä siltä varalta, että asiantuntija-apua tarvitaan.

Laaja-alainen yhteistyö on Postille kannattavaa, sillä ennakoivalla luotonhallinnalla vähennetään erääntyvien saatavien määrää. Intrumin palvelut tukevat toisiaan.

– Kun aloimme panostaa luotonhallintaketjun alkupäähän ja ulkoistimme perinnän lisäksi maksumuistutukset, perinnän tarve vähentyi huomattavasti, Junttila kertoo.

Tutustu postin käyttämiin Intrum Justitian palveluihin

Maksumuistutukset ja perintä

Luottotietopalvelu

Lakiasiat

Jaa sivu